کتابخانه آموزشگاهی

 

تاریخچه

 پیشینه کتابخانه‌های آموزشگاهی درغرب، به اواسط قرن نوزدهم یا اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد و کشورهایی مانند کانادا،ژاپن،کشورهای شمال اروپا،انگلستان، وایالات متحده پیشقدم بودند. گفته می‌شود قدیمی‌ترین کتابخانه آموزشگاهی در1578 درشروزبری انگلستان ایجاد شد. نخستین کتابخانه‌های آموزشگاهی با هدف فراهم کردن مواد کمک آموزشی برای پشتیبانی ازآموزش رسمی، ترغیب کتابخوانی، وکسب لذت ازمتون ادبی به‌وجود آمدند. این کتابخانه‌ها اغلب به‌صورت منفرد به دانش‌آموزان علاقه‌مند خدمت می‌کردند. درواقع، گسترش سازمان یافته کتابخانه‌های آموزشگاهی ازنیمه دوم قرن بیستم آغازشد. توسعه کتابخانه‌های آموزشگاهی درایالات متحده از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد. در1895، کتابخانه‌های دبیرستانی رشد قابل توجهی داشتند.اما کتابخانه‌های دوره ابتدایی خیلی دیرترپدید آمدند و پس ازجنگ جهانی دوم توسعه یافتند. گسترش همه جانبه ونظام‌مند کتابخانه‌های آموزشگاهی دربسیاری ازکشورها پس ازجنگ جهانی دوم رخ داد. در آسیاوافریقا نیزکسب استقلال بسیاری ازکشورها سبب گسترش آموزش شد وتوسعه کتابخانه‌های آموزشگاهی (در کشورهایی چون اردن، مالزی، نیجریه، و تانزانیا) یکی ازابعاد آن است.

/ 0 نظر / 68 بازدید